» دبیرخانه اولین کنفرانس بین المللی برند گردشگری
دبیرخانه اولین کنفرانس بین المللی برند گردشگری
 
پل های ارتباطی  دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی برند گردشگری (شرکت بین المللی رهیافت ):
   

 آدرس ایمیل :                        Info@Tbrand.ir 
 ثبت نام :                            register@tbrand.ir 

آدرس : تهران، فلکه دوم صادقیه، برج گلدیس،واحد 721
تلفن:  89773885
فکس: 89770696
همراه : (090310Brand  (09031027263
 
دبیرخانه اصفهان : 
اصفهان ، خیابان 22 بهمن – مجتمع ادارات – ساختمان اداره کل میراث فرهنگی ​،صنایع دستی​ و گردشگری – طبقه سوم – دبیرخانه کنفرانس​ برند گردشگری