» کمیته اجرایی اولین کنفرانس بین المللی برند گردشگری
کمیته اجرایی اولین کنفرانس بین المللی برند گردشگری

کمیته اجرایی کنفرانس

 

اعضاء کمیته اجرایی (به تریتب حروف الفبا):

 

سرکار خانم ابراهیمی کتولی (رئیس اداره روابط عمومی و مرکز اطلاع رسانی سازمان)

جناب آقای اشکان بروج 

جناب آقای علی بیات

جناب آقای دکتر ناصر حسنی

جناب آقای مهندس خیام پور (معاون بین الملل سرمایه گذاری شهرداری اصفهان)

جناب آقای محمدرضا رستمی (رئیس اداره تبلیغات و اطلاع رسانی دفتر بازاریابی و تبلیغات معاونت گردشگری سازمان)

جناب آقای مهندس سید رضا صفوی (دبیر کمیسیون سیاستگذاری اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان)

جناب آقای رسول عسگری (معاونت دفتر مطالعات و آموزش گردشگری سازمان)

جناب آقای مهدی معصومی

جناب آقای علی مقامی

جناب آقای مهندس نجفی

جناب آقای مهندس مهدی نصر اصفهانی (شهردار محمدآباد اصفهان و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی استان اصفهان)

جناب آقای کورش وکیلی (دبیر برنامه ریزی معاونت گردشگری استان اصفهان)

جناب آقای محسن یارمحمدیان (معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان)


 مشاور عالی کنفرانس : جناب آقای دکتر علی نادری


دبیر اجرایی: آقای مهندس علیرضا نجفی

مشاور حقوقی و ثبتی کنفرانس: آقای مهندس غلامی

 مشاور ویژه کنفرانس: آقای اشکان بروج

مشاور تبلیغات و بازاریابی کنفرانس: سرکار خانم شادلو


دبیرخانه کنفرانس : 

آقای وحید رسوخی، مشاور فناوری اطلاعات و مدیر وب‌سایت

آقای محمد مرتضی قاسم شربیانی، رئیس گروه مطالعات دفتر مطالعات آموزش گردشگری

سرکار خانم غفاری، مشاور طراحی 

آقای مهندس فرهاد نخعی، برنامه نویسی و IT

سرکار خانم زینب هزارجریبی، کارشناس مطالعات دفتر مطالعات آموزش گردشگری

سرکارخانم خامنایی : طراح و گرافیست

مسئول اطلاع رسانی بین الملل: سرکار خانم مهدی نیا


کارگروه بازاریابی و تبلیغات:


مسئول کارگروه بازاریابی و تبلیغات: سرکار خانم شادلو

سرکار خانم اسماعیلی

آقای علی شیرین (از دفتر بازاریابی و تبلیغات معاونت گردشگری سازمان)

سرکار خانم مریم کهزادی (از دفتر بازاریابی و تبلیغات معاونت گردشگری سازمان)

سرکار خانم محمدی