» شورای راهبری کنفرانس
شورای راهبری کنفرانس
شورای راهبری کنفرانس برند گردشگری
 
اعضای شورای راهبری کنفرانس (به ترتیب حروف الفبا):

رئیس شورای راهبری: جناب آقای دکتر محسن رنجبر : مدیرکل محترم دفتر مطالعات و آموزش گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
دبیر شورای راهبری:  جناب آقای مهدی معصومی : مشاور ویژه دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی برند
جناب آقای دکتر مهدی اشراقی : استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه و محقق حوزه گردشگری 
جناب آقای علی بیات : محقق حوزه گردشگری
جناب آقای حسن رباطی : رئیس هیئت مدیره شرکت بین المللی رهیافت و عضو شورای سیاستگذاری کنفرانس بین المللی برند
جناب آقای دکتر حمید ضیایی پرور : رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  
سرکار خانم دکتر بنفشه فراهانی : استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه و محقق حوزه گردشگری
جناب آقای محمد مرتضی قاسم شربیانی : رئیس گروه مطالعات دفتر مطالعات و آموزش گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
جناب آقای مهندس نجفی: دبیر شورای راهبری کنفرانس بین المللی برند و دبیر اجرایی اولین کنفرانس بین المللی برند گردشگری 
جناب آقای دکتر علی باقر نعمتی زرگران : مدیر کل بازاریابی و تبلیغات گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری