ایران توریست

   ایران توریست حامی کنفرانس
ادامه

مجله تحقیقات بازاریابی نوین

 مجله تحقیقات بازاریابی نوین حامی کنفرانس
ادامه

موسسه هنری مد و لباس مدراطور ایرانی

 موسسه هنری مد و لباس مدراطور ایرانی،‌حامی کنفرانس
ادامه

کانون آگهی و تبلیغات صدای هزاره سیما

 کانون آگهی و تبلیغات صدای هزاره سیما، حامی کنفرانس
ادامه

پایگاه اطلاع رسانی شورا پرس

   پایگاه اطلاع رسانی شورا پرس، حامی کنفرانس
ادامه

پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد بازار

 پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد بازار حامی کنفرانس
ادامه

ماهنامه نوسان

   ماهنامه‌ی نوسان حامی رسانه‌ای کنفرانس
ادامه

ایران گردی نیوز

 ایران گردی نیوز حامی رسانه‌ای
ادامه

تابناک کرمان حامی رسانه ای

     تابناک کرمان حامی رسانه ای کنفرانس برندهای مطرح گردشگری کشور
ادامه