» اهداف کنفرانس بین المللی برند
اهداف کنفرانس بین المللی برند
اهداف اولین کنفرانس بین المللی برند گردشگری
 
متولیان اصلی برگزاری این کنفرانس عبارتند از: 

    سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری (بخش دولتی)
    شرکت بین المللی رهیافت (بخش خصوصی) 
همچنین برای برگزاری این رویداد بزرگ، فعالین بخش خصوصی به عنوان حامیان مالی و معنوی از این کنفرانس بین المللی حمایت خواهند نمود.

 اهداف اصلی :
تبیین شاخصها و راهکارهای طراحی نماد برند ملی گردشگری
 تبیین مبانی نظری برند ملی گردشگری
 تبیین شاخص های ارزیابی و انتخاب برندهای مطرح فعال در حوزه گردشگری کشور
 تبیین مبانی و استانداردهای برند گردشگری
 ارائه تجربیات موفق بین الملی در زمینه برندسازی در حوزه گردشگری