» کمیته علمی کنفرانس بین المللی برند
کمیته علمی کنفرانس بین المللی برند
کمیته علمی کنفرانس بین المللی برند گردشگری
 
دبیر علمی کنفرانس : جناب آقای پروفسور جعفر جعفری 
 
دستیار دبیر علمی : سرکار خانم دکتر بنفشه فراهانی 
دستیار دبیر علمی : جناب آقای شهاب نظری 
  
اعضا محترم کمیته علمی کنفرانس (به ترتیب حروف الفبا): 
 
جناب آقای دکتر مهدی اشراقی  
 
جناب آقای دکتر فریدون الهیاری
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان

جناب آقای دکتر علیرضا انصاری
 
جناب آقای دکتر ایمانی خوشخو 

University of Otago, New Zealand
  
جناب آقای دکتر علی‌اکبر جعفری 
University of Strathclyde Business School, United Kingdom

جناب آقای دکتر فرید جواهرزاده

دانشگاه تبریز
 
دانشگاه شیراز

سرکار خانم دکتر ربابه سادات حسینی
مشاور طرح و برنامه سازمان میراث فرهنگی استان خراسان رضوی
 
University of the West of Scotland, United Kingdom
 
جناب آقای جلایر خلیلزاده
University of Central Florida, USA
 
سرکار خانم دکتر رویا رحیمی 
University of Wolverhampton, United Kingdom
 
سرکار خانم دکتر خدیجه رضاطبع 
Islamic Azad University, Tabriz Branch, Iran
 

جناب آقای دکتر محسن رنجبر

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

 

جناب آقای دکتر عباس سنگی نور پور

دانشگاه آزاد اسلامی بناب


جناب آقای سیامک سیفی

Pantheon – Sorbonne University, France

 
 جناب آقای مجتبی شاه ولی
The Pennsylvania State University, USA

جناب آقای دکتر آرش شاهین
 

جناب آقای محمد شریفی 

دانشگاه اصفهان

 

جناب آقای احمدرضا شیخی

University of La Laguna, Spain


جناب آقای پویان صدارتی

University of Algarve, Portugal

 

جناب آقای پروفسور علی صنایعی

رییس پژوهشکده‌ی مدیریت دانشگاه اصفهان

 
دانشگاه علامه طباطبایی
 
جناب آقای دکتر محمود ضیایی
 
جناب آقای حسین عماری
دانشگاه آزاد اسلامی بناب
 
سرکار خانم دکتر بنفشه فراهانی
 
جناب آقای وحید قاسمی 
University of Cagliari, Italy
 
سرکار خانم لادن قهرمانی
North Carolina State University, USA 

سرکار خانم دکتر آزاده کاظمی نیا

دانشگاه آزاد نجف آباد اصفهان

 

سرکار خانم دکتر سیده فاطمه مصطفوی شیرازی
KTO Karatay University, Turkey
 
دانشگاه صنعتی شریف 

جناب آقای شهاب نظری 
North Caroline State University, USA
 
Ritsumeikan Asia Pacific University, Japan

جناب آقای امیر هاشمی مقدم
Hacettepe University, Turkey
 
جهت ارتباط با اساتید و اعضای کمیته‌ی علمی به آدرس info@tbrand.ir ایمیل ارسال نمایید.