» پانل های تخصصی اولین کنفرانس بین المللی برند گردشگری
پانل های تخصصی اولین کنفرانس بین المللی برند گردشگری
پانل های تخصصی اولین کنفرانس بین المللی برند گردشگری
 
1- پانل تخصصی معماری و گردشگری  ("Architecture and Tourism”) 
 
اعضاء اصلی پانل :
                           آقای شهاب نظری : رئیس پانل  
                           آقای دکتر عبدالحسین مقصودی 
                           آقای دکتر رضا هل فروش
                           آقای دکتر محمدرضا نیل فروشان

موضوع : تعامل فی مابین معماری و گردشگری و نقشان در برندسازی گردشگری

هدف از انتخاب این موضوع پرداختن به ارتباط تنگاتنگ گردشگری با معماری، در جهت شناسائی پتانسیل های بالای آن، از دیدگاه فرهنگی و اقتصادی، در راستای رسیدن به برند ملی و رونق بخشیدن به صنعت گردشگری در ایران است.

توجه به توسعه محصولات گردشگری با درک بموقع موضوعات به روز این صنعت در جهت پایداریش، از منظر فرهنگی و اقتصادی، با اگاهی به اینکه معماری و فرهنگ ساخت وساز همواره در اقصا نقاط جهان بدلیل وابستگی ان به فرهنگ، دانش و شرایط محیطی متفاوت در دوران مختلف ملتها به عنوان یکی از موضوعات جذاب مورد توجه گردشگربوده است. به همین دلیل دقت ویژه به معماری سنتی و پتانسیل های نوآورانه نهفته در معماری معاصرکه همواره مورد استفاده صنعت گردشگریست، میتواند از منظر تعریف جایگاه جهانی بسیارحائز اهمیت باشند.

با توجه به نقش مهم معماری در جذب گردشگر و کمک بسزای آن به رونق این صنعت در جهان، امیدوارم با انتقال تجارب ملی و بین المللی به مدیران ارگانهای مرتبط و فعالان این صنعت، در جهت شناخت بهتر مطالبات فرهنگی و اقتصادیمان با کمک گرفتن از معماری، قدمهای موثری در راه تبیین مبانی و استانداردهای برند ملی گردشگری برداشته شود تا شاهد رونق هرچه بیشتر این صنعت رو به رشد درایران عزیزمان باشیم.

 
 
2.Qanats and their Cultural Landscape:  Brand of Tourism in Bam
 
Panelists:
Majid Labbaf Khaneiki (Senior Expert and Researcher, UNESCO-ICQHS , Iran) – Panel Chair
Hossein Ghafori (Director, UNESCO-ICQHS,Iran)
Ali Asghar Semsar Yazdi (Senior Advisor, UNESCO-ICQHS, Iran)
Javad Safinejad (University of Tehran, Faculty of Social Sciences, Iran)
 
This panel examines the two elements of qanat and tourism as well as the relationship between them, with a focus on Bam region. Qanat is an indigenous technique to extract groundwater, and is in fact made up of an almost horizontal tunnel with a very gentle slope along with some access wells in order to drain groundwater out. Qanat is a genius technology which has made it possible for humans to exist and flourish in such a dry environment. This panel suggests adding new functions to the existing qanats in Bam in order to better justify their existence and guarantee their preservation. One of these functions is tourism in qanat. In other words, tourism and its revenues can give rise to more motivation for maintaining qanats. On the other hand, qanat as a new tourism attraction can help develop the tourism sector in Bam, and become a brand for tourism in this area. Bam is a city whose social and civil evolution is deeply indebted to qanats, so urban tourism and qanat tourism are interwoven in this region. In Bam, qanat system enjoys many makings which can be deployed in tourism sector. As a result the most outstanding potentials of qanats consist in their economic and cultural potentials and also their systematic interaction with other urban and rural elements and eventually relatively easy access to them.